تبلیغات
dashamir.dashamir@yahoo.com
قالب وبلاگ

dashamir.dashamir@yahoo.com
****مرگ را تجربه کنید**** 
نویسندگان
نظر سنجی
كدامیك از مطالب زیر كم و كسری دارد؟

صفحات جانبی


سرزمین اماره :

این سرزمین پوشیده از گناهان زشت است و از چند فرسخی بوی تعفن به مشام میرسد كه از گل و باطلاق (تشكیل شده از منی و خون كه بصورت لجن و باطلاق درامده ) كه در دو طرف راه جانورانی به شكل بوزینه كه دم ندارند  و از عورتشان چرك و خون میجوشد و بدنشان مو ندارد و بر روی دو پا ایستاده اند این زمین زنا كاران است كه اگر شخصی در این دنیا زنا كرده باشد در ان سرزمین به وسیله سیاهی(جهالت) از راه منحرف شده و داخل باتلاق میشود و با ان عذاب شوندگان عذاب میبینند

ولا تقربوا الزنی انه و كان فحشه و ساء سبیلا    (اسراء23)

هر چه جلوتر میروند عذاب ها بیشتر میشوند شدت حمله سیاهان كه به شكل های وحشتناك كه نتوان تجسم كرد زیاد شده و به صاحبان خود در این زمین ها حمله میكنند و عده ای را از راه خارج میكنند و در این باتلاقها میاندازند و عده ای را گول میزنند و از جاده خارج میسازند اگر كسی در ان باتلاقها بیافتد تا گردن فرو میرود و اگر از باتلاق خلاصی یابد بدنش به خاطر الودگی به لجن ها گوشت و استخوان او میسوزد و مثل لجن ذ وب میشود چرا كه لجن های اطراف جاده همچون مواد مذاب داغ و قلیایی بوده و بوی تعفن از ان زیاد است .

پس از مقداری پیمودن راه جاده تنگتر و عذاب درد ناك تر میشود زمین میلرزد و عذاب شدید تر میشود هوا طوفانی و تاریك است صدای فریاد و غرش زیاد است و از اسمان صاعقه های برق و سنگ های بزرگ اتشی میبارد و در دو طرف راه عذاب سختی وجود دارد كه اگر كسی به ان عذاب مبتلا شود خلاصی نمییابد در دو طرف راه دریایی از لجن داغ فوران است كه از ان بخار و بوی تعفن بلند میشود در این لجن ها افراد زیادی مثل میمون و بوزینه و انسان شناور هستند و فریاد میزنند واگر كسی از ان عذاب شوندگان  وارد جاده شود سنگی ازاسمان بر سر او میخورد و او را همچون میخ در زمین فرو میكند و زمین به خاطر بوی بد و تعفن و لجن بدنش او را به بیرون پرت میكند (تمامی مواد لجن و مذاب قلیایی از منی و عرق شخص زنا كار و لواط كار درست شده و هرچند به صورت لجن بد بو است ولی از خود عذاب شوندگان هستند و انان كه به شكل بوزینه و میمون و سگ و خوك  كفتار هستند وفقط در مواد لجن دست و پا میزنند به علت یك طرفه بودنشان در فعل گناه است و انان كه عذابی همچون شلاق خوردن كوبیدن الت و عورت به تخته سنگ ها و درخت های اتشی را دارد و ذوب شدن استخوان اثبات سنگها و صاعقه های اتشی میبینند به علت انجامدادن فعل گناه به صورت دو طرفه ویا اینكه عمل با شخص محرم خود یعنی (خواهر .عمه و...) و یا زنای محسنه(زن شوهردار)میباشد كه این گونه عذاب میشوند) و او دوباره داخل لجن ها می افتد و از هر طرف جهالت هر شخص به روح هایشان حمله میكنند تا انها را از جاده خارج سازند این سرزمین لواط كاران است.

انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون(اعراف81)

كه اگر كسی لواط كرده باشد ووارد ان سرزمین شود خارج نمی شود تا عذاب ببیند وهركس واردزمین عذاب شوندگان شود با انان عذاب خواهد شد . پس از پیمودن این راه وارد زمینی میشوند كه لرزه زمین بیشتر میشود به حدی كه نتوان بر روی دو پا ایستاد مواد لجن به رنگ سیاه و قرمز و سبز تند كه بسیار بد بو و متعفن است به مشام میرسد این بو به حدی است كه راه تنفس را بند میاورد در دو طرف راه وجود دارد . مسیر و شاهراهایی كه از ان میگذرند پر از مواد لجن است كه بعضی جاها مسافران تا كمر در ان فرو میروند ولی برای مسافران تا زمانی كه از جاده اصلی خارج نشده اند عذابی نیست و فقط انان كه از جاده خارج شده اند عذاب میبینند در دو طرف پر از جانورانی از قبیل: سگ .خوك  كه بدنشان  مو ندارد را به رنگ سیاه و زرد كبود هستند و همچنین جانورانی مانند بوزینه كه سرشان قرمز و بدنشان زرد و سیاه است و همچنین الاغ كه گوش ندارند و راه میروند و مانند انسان هستند به چشم میخورد كه در این لجن ها فرو میروند و لجن های زمین به حدی داغ است كه بدن مبتلایان  را ذوب میكند و عده ای از ماموران عذاب با چهره های ترسناك . سر های كشیده . دندانهای بزرگ . زرد كه از دهانشان اتش خارج میشود بینی بزرگ و پهن . چشمانی قرمز و سیاه  . چهرههای تابل زده دستان و ناخن های بزرگ كه به همراه خود شلاق و زنجیر اتشی دارند  و از دهان . بینی. و گوش و چشم انها اتش خارج میشود ان جانوران را گرفته  بدنشان را به خصوص   عورت انها را به تخته سنگهای بزرگ كه از فرط اتش گداخته است جوش میدهند و ان تخته سنگها بدن را قطعه قطعه میكنند هر چه جلوتر میروند زمین لرزان تر میشود به حدی كه زمین در حال تاب خوردن است از میان لجن ها دیوهایی به رنگ زرد سیاه و قرمز كه بسیار بزرگ و وحشتناك هستند بیرون میایند و عذاب شوندگان را بلند میكنند و انان را محكم به سنگ های اتشی میزنند و ان سنگها انها را میبلعند اسمان سیاه و دودی است ساعقه هایی از اتش و برق بسیار بزرگ بر سر عذاب شوندگان  میخورد با اثابت صاعقه بر سر انها انان خشك و اسكلتی شكل میشوند و اتش میگیرند و بعضی ها با اثابت ساعقه مثل بمب منفجر میشوند و از زمین اتش و دود خارج مشود این عذاب كسانی است كه از فرط شهوت به حیوانات رجوع كرده اند و با حیوانات جماع كرده اند .(انان كه عذابشان شدید تر است به علن جماع با حیوانات حرام و نجس مانند سگ و خوك)

پس از خارج شدن از این سرزمین وارد سرزمینی میشوند كه مقدار كمی باتلاقی است در دو طرف زمین خشك و بعضی مناطق باتلاقی و لجنزار است و بوی مردار راه نفس كشیدن را اذیت میكند عده ای جانور شبیه به الاغ و كفتار و در بعضی مناطق سگ و خوك وجود دارد كه اغلب در حال جنگ با هم هستند و صورت های بسیار بزرگ دارند و در جاهایی كه زمین باتلاقی بوده مواد لجن داغ میچوشد و گاهی نیز از ان اتش و دود خارج میشود همچنین در جاهای خشك این سرزمین چاهایی از اتش وجود دارد كه به شكل چشمه اب است و حیوانات به علت تشنگی به طرف ان میروند و تا داخل ان میشوند اتش انها را در بر میگیرد و میسوزاند این زمین و عذاب استمناء (جلق) است وهمچنین انان كه عورت خود را به دیگران نشان دادند در این زمین عذاب خواهند شد

و لقد ذرانا لجهنم كثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون   (اعراف79)   

چرا كه زمین شهوت تماما شهوت ادم است كه ان لجن ها منی و عرق زنا و لواط كاران است كه بدین صورت درامده كه به خاطر بوی بد و چسبندگی راه را سخت كرده است  .

پس از خارج شدن از این زمین به زمینی میرسند كه مقداری كم باتلاقی است و جانورانی از قبیل گرگ و سگ و خوك را میزنند و میله های اتشین در چشمشان فرو میكنند و عده ای شبیه بوزینه و الاغ و كفتار به پا اویخته و زبانشان را بیرون میكشند و بدنشان را به اتش میكشند و انها را با شلاق میزنند و عده ای به صورت خوك و میمون همدیگر را میدرند و از دهان و عقبشان دود و اتش خارج میشود این عذاب كسانی است كه با زنان نا محرم به قصد شهوت سخن گفته و بدنشان با انها تماس پیدا كرده و انها را به قصد شهوت نگاه كرده اند .

زمین خشك و سنگ لاخ شده و در دو طرف زمین پر از مار و عقرب است كه به این طرف و ان طرف میروند پس از پیمودن مقداری از راه در این زمین خشك جانوران زیادی به چشم میخورد ان جانوران كه در سمت راست جاده هستند به صورت خر و گاو كه شكم پرست بوده هستند و فقط از مال حلال خود خورده بودند این عذاب افرادی میباشد كه مال و دنیا دوست بوده هرچند مال انان حلال باشد ولی تن پرور هستند و به كسی كمك نكردند و انهایی كه در سمت چپ جاده بودند افرادی به صورت خوك وخرس میباشند كه در شكم پرستی و تن پروری خود بی باك بودند و فرقی بین حلال و حرام مال خود و غیره نمیگذاشتند و شكمشان بسیار بزرگ و سایر اعضا لاغر و نیز اذیت و عذاب میشدند .تعفن و نجاست یكدیگر را میخوردند و انهایی كه كفاره و زكات و صدقات نداده اند و دزدی نموده اند اینچنین عذاب میشوند .

یا ایها الذین امنو لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجره عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما (نساء29)

پس از پیمودن این راه از این سرزمین خارجشده و به منزل گاه مسافران كه سرزمین بی اب و علف و خشك است و هر كس توشه ای (اب و غذا) دارد از ان استفاده میكند تا اینكه بعد از استراحت به سفر خود ادامه دهد .

پس از استراحت در ان سرزمین خشك دوباره راه میافتند و ان سرزمین راه بسیار دشوار و زمین خشك و بی اب علف است و در دو طرف راه جانوران مختلفیبه صورت سگ و گرگ و روباه و میمون و بوزینه و خوك به رنگهای زرد و كبود و بعضی به صورت عقرب و مار و زنبور و موش هستند كه غالبا در حال جنگ با یكدیگر هستند و از دهان و گوش بعضی از انها اتش خارج میشود و در مناطقی از این سرزمین سراب دیده میشود . بعضی مشغول خوردن مردار هستند و بعصی داخل چاهای عمیق میافتند و از ان چاها دود سیاه و سفید و اتش خارج میشود این سرزمین گناه زبان است انان كه مسخره میكنند و دهان كج میكنند

ویل لكل همزه المزه

و انان كه از گوش و دهانشان اتش خارج میشوند گوینده و شنونده غیبت و فحاشی هستند و انانی كه مانند سگ و روباه و گرگ هستند نمام و سخن چین و دروغگو و بددهان هستندو زمین داغ و تشنگی فوران است و در تمام راه و منازل ساختمانهای تاتمام از طلا و یا اینكه كامل خالی از سكنه و یا در حال سوختن هستند این ساختمان ها اعمال نیك در این دنیا هستند اعمال نیك به صورت ساختمان و كاخ ظاهر میشوند و علت سوختن انها انجام معصیت توسط خود انسان است كه انسان در انجا انسان استراحت میكند پس از خارج شدن از این سرزمین روح به مكانی سرسبز و خوش بو میرسد .

انجا از میوه ها و غذا ها استفاده میكند بدنش را در حوض ابی كه نامش (یس) است شست و شو میكند و بدنش جوان و خوش سیما میشود و درد ها و رنجهای منازل قبلی از بین میرود و موهای زائد بدنش از بین میرود تمام نقص های بدن ازبین میرود و جوانی قوی هیكل و زیبایی میشود . لباسهای مجلل و كاخهای از طلا . زنانی بسیار زیبا . خوردنی و نوشیدنی بسیار گوارا . خدمتگزاران دختر و پسر از هر طرف در خدمت اربابانشان هستند و شرابهای نوشیدنی و صداهای موسیقی و هزاران نعمت دیگر در ان منزل وجود دارد و به استراحت میپردازند و تمام دوستان و اشنایان كه فوت كرده اند را میبیند نام این منزل وادی السلام  در این منزل هادی نامه اعمال را از گردن روح در میاورد  و به قصری كه ماموران برزخ هستند میبرند اگر امضاء امیر المومنین علی(ع)   در نامه اعمال بود اجازه وارد شدن به منازل بعدی را میدهند و در غیر این صورت دستور میدهند او را به زمین های عذاب اماره برگردانند و عذابش دهند .

پس از گرفتن جواز حركت و جمع اوری خیرات از دنیا و استراحت به راه میافتند .
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
هــــــمــــــیـــــــشــــــه بــــــــه یـــــــا د داشـــــــــــــتــــــه بــــــا شـــــــــیــــــــــم کــــــــه یـــــــــــک ر و ز هــــــم نــــــــوبـــــــت مــــــــا مــــــــــی شــــــــو د